Կրթահամալիրի զարգացման ծրագիր. ուսումնական նոր միջավայր Արատեսի դպրական կենտրոն:

Կլոր սեղաններին ներկայացվող նյութերի ներկայացում, քննարկում Հյուսիսային դպրոցում:՞

Կրթահամալիրի զարգացման ծրագիրուսումնական նոր միջավայր
Արատեսի դպրական կենտրոն:

Ներկայացնում է Սմբատ Պետրոսյանը:

Լուսաբանումը՝ Սեդա Վիրաբյանի